02144955582 | تماس با ما: 03537260094

سابقه شرکت

شركت پیشگامان فناوري اطلاعات ايساتيس (عضو گروه تعاونی پيشگامان) با هدف فعاليت در زمينه مهندسی نرم‌افزار، بنیان گذاری شده است و بعنوان واحد نرم افزار گروه تعاونی پیشگامان طراحی و تولید نرم‌افزارهای کاربردی را به عنوان محور اصلی فعالیت‌های خود دنبال نموده است. استمرار مطالعات و تحقیقات و همچنین توجه به جديدترين تكنولوژي‌ها و متدولوژي هاي موجود موجب گردیده است که نرم‌افزارهای تولیدی شرکت، همواره به لحاظ کیفیت در بهترین سطح ممکن بوده و با توجه به نیازهای اصلی کاربران پیاده سازی گردد.

در حال حاضر شرکت پیشگامان ایساتیس با سرمایه گذاری در زمینه تولید نرم افزارهای مورد نیاز مشتریان چشم انداز جدیدی را برای آینده خود تصویر کرده است وامیدوار است همواره بتواند با هدف جلب رضایت مشتریان، گام های بلندی برای پیشبرد اهداف متعالی صنعت نرم افزار کشور عزیزمان ایران بردارد.